Vyhledávače.info » SEO FAQ » Ovlivňuje pozici ve vyhledavačích doménové jméno?

Ovlivňuje pozici ve vyhledavačích doménové jméno?

Většina vyhledavačů při řazení výsledků vyhledávání přikládá určitou váhu i klíčovým slovům v URL. Váha slov ve jménu domény a ve zbytku URL může být stejná nebo různá a může se lišit jak vyhledavač od vyhledavače, tak u stejného vyhledavače v čase. Klíčová slova v doméně i jinde v URL tedy obecně pomáhají k lepším pozicím na dotazy daná slova obsahující v různých vyhledavačích a v různém čase různou měrou.

V praxi bývá účinek klíčových slov v doméně silnější než jinde v URL, neboť se doménové jméno často stává textem zpětných odkazů na úvodní stránku webu a tyto odkazy pak pozitivně ovlivňují pozice ve výsledcích vyhledávání jako tzv. mimostránkový (off-page) faktor. Reálně tedy klíčová slova v doméně mohou napomáhat k lepší pozici i ve vyhledavačích, které samotnému doménovému jménu přikládají minimální nebo žádný význam.

Obsahuje-li doménové jméno více slov, musí být oddělena pomlčkou, aby je vyhledavač dokázal jednotlivě rozpoznat a uložit do svého indexu. Některé vyhledavače (pravděpodobně např. Seznam a Google) dokáží rozpoznat a při řazení výsledků vyhledávání zohlednit i přesnou shodu doménového jména a víceslovného dotazu s odstraněnými mezerami.

Při volbě doménového jména je vhodné zvažovat i další marketingové aspekty, jako je zapamatovatelnost, zvuková i grafická podoba, důvěryhodnost a značkový potenciál názvu. Zejména u dlouhodoběji koncipovaných projektů bývají tyto další aspekty důležitější a i ve vyhledavačích časem pomohou webu více než doménové jméno navržené jen s ohledem na klíčová slova.

Publikováno (aktualizováno): 30. červen 2007