Vyhledávače.info » SEO FAQ » Jaký je optimální počet klíčových slov v textu stránky?

Jaký je optimální počet klíčových slov v textu stránky?

Moderní fulltextové vyhledavače neurčují relevanci stránky podle absolutní četnosti klíčového slova v textu. Počet výskytů slova sice berou v úvahu, ale činí tak ve vztahu k celkové délce textu, a to buď lineárně (pak hovoříme o tzv. hustotě klíčových slov) nebo nelineárně. Pro významná klíčová slova se za optimální většinou považuje hustota mezi 2 až 10 procenty. Od určité hranice (např. 2-3 procenta) již větší počet výskytů klíčového slova pozici stránky ve výsledcích vyhledávání neovlivňuje.

Hustota klíčových slov by se však neměla přeceňovat. Jednak to není zdaleka jediné kritérium, podle kterého vyhledavače stránky hodnotí, a jednak je většinou důležitější stylistická kvalita, informační hodnota a jazyková pestrost textu. Ideální text by tedy měl obsahovat co nejvíce různých klíčových slov s podobným významem, zároveň však musí být dobře napsaný, srozumitelný, čtivý, přesvědčivý a přirozený.

Publikováno (aktualizováno): 30. červen 2007