Vyhledávače.info » SEO FAQ » Čím se liší optimalizace pro Jyxo od optimalizace pro Google?

Čím se liší optimalizace pro Jyxo od optimalizace pro Google?

Všechny vyhledavače se navzájem liší v mnoha ohledech. Na druhou stranu moderní vyhledavače, mezi které patří jak Google, tak Jyxo, pracují na velmi podobných principech a rozdíly mezi algoritmy, kterými řadí výsledky vyhledávání, nejsou zásadní.

Pokud jde o uvedené dva vyhledavače, Google přikládá stejnou nebo podobnou váhu zpětným odkazů jak z téhož webu (interní zpětné odkazy), tak z webů cizích (externí zpětné odkazy). Jyxo, naproti tomu, přikládá externím zpětným odkazům váhu zřetelně větší, než zpětným odkazům interním.

K dosažení dobrých pozic v Jyxu proto potřebujete více zpětných odkazů z jiných webů. V Googlu naopak můžete bodovat i s menším počtem externích odkazů, máte-li rozsáhlý web s mnoha stránkami a tedy s vysokým počtem interních zpětných odkazů.

Publikováno (aktualizováno): 11. prosinec 2004