Vyhledávače.info » SEO FAQ » Jak mám oddělovat slova v URL, aby je vyhledavače rozpoznaly jako samostatná slova?

Jak mám oddělovat slova v URL, aby je vyhledavače rozpoznaly jako samostatná slova?

Pokud mají vyhledavače v URL rozpoznat jednotlivá slova, je třeba je oddělit znaky – (mínus), / (lomítko) nebo . (tečka). Jiné znaky, např. podtržítko, mohou být chápány jako součást slova. Příklad:

toto/jsou-ctyri-slova
toto/jsou_tri-slova

Publikováno (aktualizováno): 11. prosinec 2004