Vyhledávače.info » SEO FAQ » Co znamená duplicitní obsah a proč vyhledavačům vadí?

Co znamená duplicitní obsah a proč vyhledavačům vadí?

Tzv. duplicitní obsah vzniká tehdy, pokud více různých adres (URL) ukazuje na totožnou stránku, či na stránky s velmi podobným obsahem. Nejčastějším, nikoli však jediným, typem duplicitního obsahu jsou totožné stránky odkazované z různých míst čtyřmi různými adresami, např.:

Vyhledavače chtějí nabídnout uživatelům výsledky vyhledávání, ve kterých se neopakují stejné nebo velmi podobné stránky. Proto jsou na duplicitní obsah citlivé. Z výše uvedených čtyř variant si vyhledavač obvykle vybere jen jednu a ostatní ve výsledcích vyhledávání nezobrazuje. Někdy navíc ignoruje i zpětné odkazy na ostatní varianty URL a stránka tak ztrácí cenné body určující její pozici.

Duplicitní obsah často vzniká i automatickým (a většinou zbytečným) připojováním tzv. session ID ke každému internímu odkazu—viz též: Jak mám navrhnout URL stránek, aby je Google indexoval?.

Jak se duplicitnímu obsahu vyhnout

Oficiální vyjádření Googlu k duplicitnímu obsahu z 18. 12. 2006 (anglicky): Deftly dealing with duplicate content.

Související: Jak duplicitní obsah zhoršuje použitelnost stránek (Sova v síti).

Publikováno (aktualizováno): 28. březen 2006