Vyhledávače.info » SEO FAQ » Penalizují vyhledavače text skrytý pomocí CSS?

Penalizují vyhledavače text skrytý pomocí CSS?

V současnosti vyhledavače pravděpodobně nezkoumají definici kaskádových stylů uložených v externím souboru a tudíž sami text skrytý pomocí CSS neobjeví. To však neznamená, že nemohou stránku, která tuto techniku využívá penalizovat. Na základě oznámení nespokojeného uživatele (nejčastěji konkurenta), mohou být stránky porušující pravidla vyhledavače penalizovány individuálně administrátorem vyhledavače.

Vždy je však rozhodující, zda stránka opravdu porušuje pravidla vyhledavače a některou z nedovolených technik používá za účelem manipulace s jeho výsledky vyhledávání. Text skrytý pomocí CSS se často využívá ke zcela legitimním účelům (dynamická menu, zvýšení přístupnosti, atd.), které s vyhledavači vůbec nesouvisejí.

Publikováno (aktualizováno): 5. prosinec 2004