Vyhledávače.info » SEO FAQ » Lze strukturou webu zvýšit PageRank a zlepšit pozice ve vyhledavačích?

Lze strukturou webu zvýšit PageRank a zlepšit pozice ve vyhledavačích?

Vhodně navržená navigační struktura webu může zvýšit jeho souhrnný PageRank (součet PageRanku všech stránek) a zároveň PageRank přesunout z méně důležitých stránek na stránky důležitější. Obvykle bývá ideální hierarchická (stromová) navigační struktura posilující váhu stránek na vyšší úrovni hierarchie na úkor stránek na úrovních nižších.

Stránky umístěné výše v navigační struktuře zpravidla obsahují obecnější klíčová slova s vyšší konkurencí ve vyhledavačích a potřebují tudíž ke svému zviditelnění vyšší PageRank. Stránky hluboko v navigační struktuře vysoký PageRank většinou nepotřebují, protože jsou jejich klíčové fráze velmi konkrétní a málo konkurenční.

Publikováno (aktualizováno): 11. prosinec 2004