Vyhledávače.info » SEO FAQ » Proč mají stránky v hlouběji zanořených podadresářích nižší PageRank?

Proč mají stránky v hlouběji zanořených podadresářích nižší PageRank?

Stránky v hlouběji zanořených podadresářích nemají automaticky nižší PageRank než stránky ve výše položených adresářích či než úvodní stránka webu. PageRank konkrétní stránky je dán jen počtem a kvalitou jejich zpětných odkazů. Google Toolbar však někdy neukazuje skutečný PageRank stránky, ale jen odhad, který může vycházet ze vzdálenosti stránky od kořene domény měřené hloubkou zanoření adresářů.

Publikováno (aktualizováno): 11. prosinec 2004