Vyhledávače.info » SEO FAQ » Jak mám přesunout stávající stránku na jinou adresu (URL), aniž bych přišel o dobrou pozici ve vyhledavačích?

Jak mám přesunout stávající stránku na jinou adresu (URL), aniž bych přišel o dobrou pozici ve vyhledavačích?

Pokud to váš hosting dovolí, zařiďte, aby původní URL vracelo HTTP hlavičku 301 (moved permanently – trvale přesunuto) a nové URL. Pokud toto řešení na straně serveru není možné, umístěte na původní URL stránku, která bude v sekci head obsahovat značku:

<meta http-equiv="refresh" content="10; url=nove-url">

nove-url musí mířit na nové platné umístění a v sekci body musí být toto URL znovu uvedeno jako běžný odkaz vyznačený značkou a (většinou v rámci krátkého textu informujícího uživatele o změně adresy). Nikdy nenastavujte prodlevu před přesměrováním ve značce meta refresh na méně než 10 sekund.

Publikováno (aktualizováno): 11. prosinec 2004