Vyhledávače.info » Články » Dušan Janovský: Seznam se snaží být přísný

Dušan Janovský: Seznam se snaží být přísný

Dušan “Yuhů” Janovský je vám jistě znám z projektu Jak psát web jako neúnavný a dlouholetý propagátor zdravého rozumu ve webdesignu a internetové reklamě. Méně známý už je však jeho podíl na nejpoužívanějším českém vyhledávači Seznam. A právě toho se týkal náš rozhovor, ke kterému jsem se “sešli” na ICQ sobotní večer 12. března 2006.

MP: Google i další zahraniční vyhledavače působí velmi otevřeně. Mají své weblogy, jejich lidé přispívají do diskusních fór apod. Seznam byl naopak vždy dost uzavřený. Teď se zdá, že přinášíš změnu—aktivně se účastníš on-line konferencí a fór, bloguješ. Je to jen tvoje osobní iniciativa, nebo nová PR strategie Seznamu?

Nenazval bych to zrovna PR strategií, ale ano, účast v konferencích a odpovídání ve veřejných diskusích je přirozeně součástí mé práce. Víme, že s uživateli je třeba komunikovat.

MP: Kdy jsi vlastně začal pracovat pro Seznam a proč?

Bylo to v zimě 2001 / 2002. Dostal jsem nabídku od nějaké personálky, abych zkusil pohovor v Seznamu. Řekl jsem si, že bude legrace. Byla to pro mě obrovská šance, kterou jsem nechtěl pustit.

MP: Pokud se nemýlím, začínal jsi v Seznamu jako kodér. Jak ses dostal k vyhledávání?

Já se chápu jako žolík. Původně jsem opravdu dělal HTML a zaváděl CSS. K vyhledávání jsem se dostal dost složitě v roce 2003, kdy jsme s Erikem Brožkem dlouho do noci psali zdrojáky katalogu a o přestávkách mezi psaním jsme začali uvažovat o fulltextovém vyhledávání a kreslili si u kuchyňky diagramy, protože jsme usoudili, že to celé není až tak těžké.

Ve stejné době mě začalo kódování dost unavovat, proto jsem nějak přešel k produktovým manažerům. Když se zhruba ve stejné době rozhodlo, že se do fulltextu půjde, fakticky jsem si vydupal, abych to mohl dělat.

MP: A co hlavní programátor fulltextu Štěpán Škrob?

Štěpán Škrob kdysi s Ivem Lukačovičem napsal Kompas. Byl to v Seznamu jediný programátor, který měl přímou zkušenost s programováním fulltextu. Já jsem se Štěpánem spolupracoval hlavně v počátku projektu, kdy jsem měl napsanou specifikaci a podrobně jsme spolu probírali, co bude jak fungovat. Štěpán pak vedl vývoj, z mého pohledu to udělal velmi dobře.

MP: Jak se oficiálně nazývá tvoje funkce?

Moje funkce se nazývá projektový manažer.

MP: A jak se nazývá projekt, který řídíš?

Jmenuje se Fulltext. Celé je to složitější, Fulltext je součástí projektu Hledání, ale já mám z hledání na starosti Fulltext.

MP: Mohli bychom stručně zrekapitulovat historii hledání na Seznamu?

Až do jara loňského roku bylo primární hledání v katalogu. Doplňkové fulltextové vyhledávání do ledna nebo února 2002 zajišťoval Kompas, pak na jaře 2002 Empyreum a někdy v létě 2002 nastoupil Google. Od podzimu 2003 zůstal Google jenom jako vyhledání ve světě a jako fulltext českých zdrojů se začala používat vlastní instalace Jyxa. 14. března 2005 přišel vlastní fulltext, který se stal primárním vyhledáváním. Google zůstává jen pro hledání “ve světě”.

MP: Díky za historická fakta, teď zpět do přítomnosti. Když Seznam loni spustil nový fulltextový vyhledávač, označil ho Ivo Lukačovič za alfa-verzi. Dnes už je to ostrá verze?

To je otázka na Iva, jak to chce verzovat. Vývoj na fulltextu běží už přes dva roky bez přestávky. Interně se verzují jenom balíčky.

MP: Zeptám se jinak. Považuješ vyhledavač v zásadě za dokončený, nebo ho ještě čeká dlouhý vývoj?

Ano a ano. Pro současnou podobu českého webu by fulltextu Seznamu stačilo k dokončení už jen pár úprav. Jenomže český web se vyvíjí a s ním se bude muset vyvíjet i fulltext Seznamu.

MP: Co bývá nejčastěji impulsem pro změnu nastavení vyhledavače nebo jeho další vývoj?

Změny nastavení s vývojem téměř nesouvisejí. Impulsem vývoje jsou naše analýzy.

Máme testovací sadu několika desítek reálných dotazů vybraných tak, aby co nejlépe zobrazovaly rozložení skutečných dotazů. U těchto testovacích dotazů poloautomaticky probíráme výsledky a ručně je bodujeme—říkáme tomu kalibrace. Potom testovací dotazy necháme vyhledat a váženě sečteme relevance vyhledaných stránek.

MP: Porovnáváte své výsledky i s jinými fulltexty?

Pouze vizuálně a namátkově. Automaticky zatím ne. Neděláme to programově, protože je těžké mít z takového namátkového porovnávání praktický přínos. Informace o tom, že jsme na ten který dotaz lepší nebo horší než třeba Jyxo, je zpravidla k ničemu (pokud to zrovna neodhalí nějakou naši neznámou chybu), protože s tím není jak naložit. Já porovnávám s Jyxem, Morfeem a Googlem.

MP: Nevím, zda mezi testovací dotazy patří i dotaz dovolená, ale zkus si tipnout, aniž bys ho opravdu položil, zda Seznam najde na prvních třech stránkách výsledků něco o dovolené v pracovně-právním smyslu.

Ne, nenajde. Na toto slovo optimalizují prodejci dovolených, naopak nikdo nemá motivaci být vepředu se stránkou o pracovně právní povaze dovolené, protože na takové stránce zájezd neprodá.

MP: Říkáš, že nikdo nemá motivaci, ale co Seznam a jeho uživatelé? Copak nehledají nic o dovolené v pracovně-právním smyslu?

Aha, rozumím. V tuto chvíli je na uživateli, aby zkusil dotaz zadat jinak. Situace je prostě taková, že o dovolené jako o zájezdu píše mnohem více stránek.

MP: Mohu tedy ze současných výsledků a tvé odpovědi vyvodit závěr, že se Seznam nepokouší pochopit dotaz a výsledky přizpůsobit jeho případné víceznačnosti?

To jsou dva závěry najednou. Fulltext se dotaz pochopit pokouší, ale neumí výsledky hledání uměle přizpůsobovat víceznačnosti dotazu.

MP: Snad se nebudeš zlobit, když si do relevance hledání Seznamu ještě trochu rýpnu. Napadá tě, proč Seznam na dotaz Dušan Janovský najde na 6. pozici stránku Dva roky na skříni Dušan Janovský, tedy v podstatě náhodnou vnitřní stránku tvého osobního webu, a nenajde jeho hlavní stránku Yuhů = Dušan Janovský. Nejde mi teď samozřejmě o tyto dvě konkrétní stránky, ale o obecný problém nalezení nejrelevantnější stránky uvnitř určitého webu.

Bude to zřejmě důsledek jedné z interně popsaných chyb, které se nyní opravují. Také to může být chyba mého serveru, což ovšem tento případ náhodou není.

Že fulltext má občas problém s určení nejrelevantnější stránky z webu, o tom víme. Je to důsledek toho, že jsem při specifikaci nedomyslel některé věci. Pracuje se na tom. Já vím, že “pracuje se na tom” zní otřepaně, ale je to tak.

MP: Může to být dáno nesprávně nastaveným poměrem vah off-page a on-page faktorů, nebo to je příliš zjednodušující pohled?

Tyhle problematické dotazy s váhami vůbec nesouvisejí. Když najdeš divné řazení, tak to s nastavením vah souviset může. Pokud se ale stane, že jsou výsledky v zásadě v pořádku, akorát něco chybí (jako v tomto případě), jde buď o problém v algoritmu, nebo o problém při stahování stránky či jejím zpracování. Také je možné, že je stránka přeoptimalizovaná, duplicitní, anglická nebo nějak chybná. Zužovat to na off-page a on-page faktory nemá v praxi smysl.

MP: Chápu. Nicméně homepage tvého osobního webu v Seznamu je, jen se zobrazí až po kliknutí na “Další nalezené stránky na dusan.pc-slany.cz”.

Ano. V tomto případě ta stránka nevypadla, jenom se chybně zpracoval jeden její aspekt.

MP: Další důvod, proč Seznam často nenajde nejrelevantnější stránku určitého webu, je ten, že ji prostě nemá v indexu. V porovnání s ostatními fulltexty Seznam indexuje řádově méně stránek. Je to dočasná nedokonalost, nebo záměrná strategie, aby se ušetřil výkon a uživatel zůstal stále ještě spokojen.

Kladeš hodně komplexní otázky, v nichž činíš příliš rychlé závěry.

Proč nemá fulltext některé stránky v indexu, jsem popsal výše. Nejčastěji je důvodem chybová nebo pomalá odpověď vzdáleného serveru při pokusu o aktualizaci stránky. Seznam se v tomto ohledu snaží být přísný a neposkytovat uživatelům odkazy na stránky, které byly při poslední návštěvě robota nedostupné. To chápeme jako výhodu pro uživatele. Někdy se také stránka rozezná jako anglická. To se hodně týká stránek, které prodávají spoustu anglických výrobků.

K závěru, že v porovnání s ostatními fulltexty indexujeme řádově méně stránek, patrně docházíš podle počtu výsledků, které Seznam uvádí při hledání mnoha častých slov. Tady si Seznam trochu ubližuje tím, že se snaží být upřímný. Uvádíme férově pouze počet stránek, které aktuálně pouštíme do hlavního výpočtu, nikoli počet stránek z našeho indexu, které hledané slovo obsahují. V současnosti Seznam indexuje 58 miliónů českých stránek a snaží se vybírat ty kvalitnější. To je jen asi dvakrát méně než Jyxo nebo Morfeo, nikoli tedy řádově.

Přemýšlím o tom, že začneme skutečný počet nám známých výsledků vypočítávat, ale přijde mi to oproti jiným věcem nedůležité. Také nechci dopadnout jako Google, který v mnoha případech o počtu výsledků lže až práší. Například na stránkách diskuse.jakpsatweb.cz uvádí Google asi třikrát více stránek, než kolik jich diskuse skutečně obsahuje, a sedmkrát více, než kolik jich podle logu navštívil svým robotem.

MP: Znamená to tedy, že Seznam indexuje zhruba stejně či jen o málo méně užitečných, dostupných, přístupných a dostatečně unikátních stránek než Google…?

Ano.

MP: ...a že je umí zaindexovat zhruba stejně rychle nebo jen o málo pomaleji než Google?

Ne, to ne. O rychlosti jsem nemluvil.

MP: Když už jsme narazili na výkon, jak “veliké” vyhledávání Seznamu vlastně je. Mohl bys uvést průměrný počet dotazů za den, počet uživatelů, nebo jakákoli jiná zajímavá čísla?

Průměrný počet dotazů za všední den je sedm a půl miliónu, to mluvím ovšem pouze o záložce Internet. Počet uživatelů v tuto chvíli nemám po ruce (doplněno: je to kolem 800 tisíc unikátních cookies denně). V denních špičkách zpracováváme kolem 190 dotazů za sekundu. Teď ve středu, když padnul Atlas, se počet dotazů za sekundu dostal na 210.

MP: Jaký je podíl unikátních dotazů?

Unikátních dotazů je obecně méně, než kolik udávají zahraniční srovnávání. Dělal jsem si analýzu z jednoho únorového dne: v 7,48 miliónu uživatelských dotazů bylo unikátních dotazů 2,65 miliónu. Dotazů, které byly za celý den položeny právě jednou, bylo 1,70 miliónu. Když se porovnávají delší období, vychází unikátních dotazů procentuálně samozřejmě ještě méně (např. za 4 dny: 28,1 mil, 5,7 mil unikátních, 2,4 mil. právě jednou).

MP: Je menší podíl unikátních dotazů typický jen pro Seznam, nebo pro celé české vyhledávání.

Nevím. Může v tom hrát roli Našeptávač, ale fakt nevím.

MP: Jak často fulltext reindexuje stránky, které už zná?

Stránky se přeindexovávají s různou frekvencí, záleží to na více věcech. Průměr je asi měsíc. Minimum je jeden den (i když teoreticky minimum vlastně neexistuje), maximum bylo dříve 360 dní, teď je to 150 dnů.

MP: Zjevně se tedy snažíte trochu šetřit. Neuvažujete v souvislosti s tím o obdobě Google Sitemaps?

Plánů je spousta. Obdobu Sitemaps v nejbližší době nechystáme. A k tomu šetření, o tom to vůbec není.

MP: Kvůli čemu tedy je? Proč stránky, které se mění několikrát týdně, Seznam nepřeindexuje častěji než jednou za měsíc až dva?

Jestli tvé pozorování vychází z prosince či ledna 2005 nebo první půlky února 2006, tak může být způsobeno tím, že tehdy robot z technických důvodů nestíhal obíhat všechno, co chtěl. Pokud taková situace přetrvává i teď, je to zřejmě tím, že náš algoritmus stránku nepovažuje za dostatečně důležitou (měřeno jejím S-rankem), aby pro ni chodil několikrát týdně.

Je to prostě věc nastavení algoritmů robota. Ty se na rozdíl od výsledků hledání dají ladit mnohem hůře. Programátoři se na chod robota v uplynulých týdnech soustředili hodně a doufám, že je to aspoň trochu znát.

MP: Poradil bys čtenářům, jak nalákat robota Seznamu, aby na jejich stránky chodil co nejčastěji?

Já budu trochu tajemný, doufám, že to nevadí. Robot Seznamu má obecně raději weby, na kterých je méně stránek s kvalitním, delším a co nejunikátnějším obsahem, než weby, které obsahují více stránek s kratším a navzájem podobným obsahem. Dále je samozřejmě dobré mít co nejvíce zpětných odkazů.

MP: Teď z jiného soudku: Jsi projektový manažer fulltextu. Spadá do tvé kompetence i problematika placených odkazů ve vyhledávání?

Nespadá. Funkčnost placených odkazů má na starost manažer hledání, jejich obsah a prodej patří do obchodního oddělení.

MP: Stejně mi to ale nedá. Jako manažer fulltextu přeci musíš velmi úzce spolupracovat i na začlenění placených odkazů ve vyhledávání. Navíc jsi znám jako velký fanda Google AdWords. Nechce se mi věřit, že filosofie AdWords z tebe nevyzařuje po celém Seznamu a že ho neovlivňuje.

Možná ovlivňuje, ale teď mám dost práce s fulltextem. Nerad řeším víc věcí najednou. Seznam má momentálně zavedené zdroje příjmů, je riskantní střídat brankáře.

MP: Hodně lidí je přesvědčeno, že mezi placenou reklamou a fulltextem je nějaká souvislost. Že si mohou zaplatit lepší výsledky ve fulltextu a naopak, že když neplatí za reklamu, hrozí jim zhoršení výsledků ve fulltextu. Můžeš se k těmto obavám nějak vyjádřit?

Ano, mohu je vyvrátit. Lepší místo ve fulltextu si zaplatit nejde. Sice by to mělo logiku a přinášelo by nám to nyní větší příjmy (tak to de facto dělá Centrum a částečně i Atlas tím, že primárně stále hledají v katalogu), Seznam se ovšem snaží získat si uživatele kvalitními výsledky vyhledávání, které nejsou nijak ovlivněny tím, kdo kolik platí.

Z technického hlediska můžu potvrdit, že existuje propojení katalogu s fulltextem, když se z katalogu do fulltextu exportuje titulek a popisek, coby metadata přidávaná k fulltextovému záznamu. Váha těchto metadat je ovšem velmi malá (méně než dvě procenta) a nijak se v nich nezohledňuje, zda jde o zápis placený či bezplatný. Pokud tedy někdo neobnoví objednávku reklamy, fulltext se to nijak nedozví.

MP: Když porovnáš fulltext Seznamu s jeho hlavními konkurenty (Google, Morfeo, Jyxo), v čem vidíš jeho silné stránky a v čem slabiny.

Silné stránky Seznamu jsou v řazení výsledků na krátké dotazy. Momentálně se snažíme vylepšit výsledky na delší a konkrétnější dotazy.

MP: Kam až bys chtěl fulltext Seznamu dovést, abys s ním byl naprosto spokojen?

Fulltext Seznamu bych chtěl dovést do stavu, že jej ty sám budeš používat jako primární vyhledávač, až budeš hledat něco v českých zdrojích.

MP: Ty sám již Seznam pro hledání v českých zdrojích upřednostňuješ před Googlem?

Jak kdy. Ono to hodně záleží na toolbaru.

MP: Děkuji za rozhovor.

, 13. březen 2006

Komentáře

 1. Poutavý, velice zajímavý a dobře ukočírovaný rozhovor, Marku. Díky za něj!

  Dero    13.3.2006 21:40    #

 2. Děkuji Markovi za zajímavý rozhovor s Dušanem a Dušanovi za spousty zajímavostí o fulltextu :)

  Radim    13.3.2006 22:12    #

 3. I já souhlasím, velice pěkný a vcelku i užitečný rozhovor :-) Díky

  Tomáš Kučera    13.3.2006 22:23    #

 4. Marku, ve větě:

  (doplněno: je to kolem 800 unikátních cookies denně)

  ti asi chybí slovo “tisíc”, ne?

  David Špinar    13.3.2006 23:34    #

 5. Velmi zajímavý rozhovor. Díky oběma.

  Borek    14.3.2006 00:41    #

 6. Teda, musím říct, skvělý rozhovor. Obzvlášť ta předposlední otázka a odpověď, to byla trefa do černého.

  dgx    14.3.2006 03:09    #

 7. [4] Ano, slovo “tisíc” chybělo. Doplnil jsem.

  Marek Prokop    14.3.2006 07:02    #

 8. Velice přínosný rozhovor :-).. díky!

  Filosof    14.3.2006 07:56    #

 9. Ja tajemny nebudu. Strategii Seznamu do roku 2006 je jakoukoliv formou potirat SEO.

  — XXX    14.3.2006 09:33    #

 10. Opravdu velice pěkný rozhovor. Sleduji, že nejsem sám, kdo si občas láme hlavu nad rovnicí: Yuhů+Seznam=?POS

  Jan Vetyška    14.3.2006 10:00    #

 11. Zajali ma tie informácie o počte dotazov za sekundu a počte návštevníkov. Podľa tých limitov to vyzerá že fulltext beží ako jednoserverová aplikácia ktorá už teraz ide na hranici výkonnostných limitov http servera.

  A trosku mi zarezonovalo to “řádově” to je také oblubene Radkovo “catch word”. Ale to len na okraj.

  Roman    14.3.2006 10:02    #

 12. Opravdu pěkný rozhovor. Zase jsem o několik zajímavých informací bohatší.

  Chose    14.3.2006 13:58    #

 13. Díky tomuto rozhovoru jsem si zjistil ztratu jednoho meho webu z vyhledavani seznamu. Takze pro me velmi uzitecne.

  clovicek    14.3.2006 14:02    #

 14. Také děkuji za hodnotné informace. Zarazilo mě ale následující:

  ... Proč nemá fulltext některé stránky v indexu…Nejčastěji je důvodem chybová nebo pomalá odpověď vzdáleného serveru při pokusu o aktualizaci stránky…

  Znamená to tedy, že pokud jsou stránky při pokusu o aktualizaci nedostupné, robot je automaticky na měsíc (průměrně) vyřadí? Nebo je po nějaké době opakovaně navštíví a vyřadí jen ty několikrát nedostupné?

  TonyK    14.3.2006 16:55    #

 15. To tedy znamená, že průměrně uživatel Seznamu hledá skoro 10krát denně. To je docela zajímavé. Nedávno jsem četl, že Američan průměrně hledá 35krát za měsíc (čemuž se mi nechtělo věřit, chápal bych to týdně).

  Pokud odhodíme výrazy hledané právě jednou, pak to vypadá na průměr 7,78 hledání za čtyři dni. Bylo by zajímavé rozložení četnosti.

  A myslím, že Našeptávač dělá divy. Někdy si opravdu lámu hlavu nad tím, jak podivné mnohoslovné dotazy mohou mít podle našeptávače takovou denní poptávku… A pak se neovládnu, taky si to dám vyhledat, a hned je mi to jasné. ;-)

  Martin Kopta    14.3.2006 22:36    #

 16. Reaguji na [14]:

  ono je něco jiného “vyřadit z indexu” a “vyřadit z databáze”

  > Znamená to tedy, že pokud jsou stránky při pokusu o aktualizaci nedostupné, robot je automaticky na měsíc (průměrně) vyřadí?

  ano, robot okamžitě vyřadí z prohledávaného indexu, takže se stránka neukazuje ve výsledcích

  > Nebo je po nějaké době opakovaně navštíví a vyřadí jen ty několikrát nedostupné?

  On tam zkouší chodit dál, i když se stránka ve výsledcích neukazuje. Pokud stránka není pro robota dostupná opakovaně (teď z hlavy nevím, kolikrát), tak jde záznam pryč i z databáze, která drží informace o URL.

  Yuhů    14.3.2006 22:43    #

 17. [16] Děkuji za odpověď.

  Z pohledu provozovatele stránek mi to připadá opravdu poměrně přísné. Na druhou stranu uznávám, že uživatele Seznamu ani trochu nezajímá na jak kvalitním hostingu stránky běží.

  TonyK    15.3.2006 07:32    #

 18. To [16]: Je tedy dobre aby vracel server nejakou konkretni chybovou hlasku, kdyz je nedostupny? (napr. kdyz je http server OK ale stranky nejedou kvuli spadnutemu DB serveru).

  Tomáš Krejčí    15.3.2006 09:28    #

 19. Reaguji na [18]: tomuhle dotazu moc nerozumím. Pokud chcete zůstat v indexu, tak je lepší poskytovat odpověď 200 a chybovou hlášku vypsat do stránky, pak samozřejmě můžete přijít o pozice získané díky textu, který na stránce nyní nebude. Jinak ten dotaz považuju za velmi řídký a také myslím, že nepatří pod rozhovor, ale do Poradny.

  Yuhů    15.3.2006 12:40    #

 20. Hm taky se mi zdá přísný když spadne server nebo hosting nebo cokoliv a náhoda je blbec a zrovna přijde robot od Seznamu tak budu mít na měsíc o 50% menší návštevnost? Neměl by to robot zkusit třeba za hodinu vrátit se? i když to už bych chtěl si moc co? :-)

  Richi    15.3.2006 16:51    #

 21. jj třeba na webzdarma spadnul někdy minulý týden na celý den server … tak uživatelé mají smůlu jo? :(

  icq    16.3.2006 09:52    #

 22. Zajímavé téma, ale provedení IMHO ilustruje jedno z pravidel pro články na webu, a to “nesmí to být moc dlouhé”.
  Přečetl jsem se zájmem asi třetinu a pak jsem při jedné dlouhé odpovědi – při pohledu na polohu rolovátka vpravo – odpadl. Příště doporučuju rozdělit takový rozhovor aspoň na dva díly.
  Jinak ovšem díky.

  Honza Hučín    16.3.2006 15:44    #

 23. Seznam v poseldní době skutečně výsledky zlepšuje. Vidim to na mnoho dotazl dnes a denně. Je samozřejmé, že na slovo dovolená je velmi složité vybrat relevantni stránky, ale to už je skutečně extrém. Na normální slova je již nyní Seznam celkem použitelný. Já mu fandím :)

  Melodie na mobil    17.3.2006 12:32    #

 24. Když spadne server, je to smůla. Ale u freehostingu je to celkem normální. Pokud máte komerční projekt, bez profesionálního hostingu se těžko obejdete.

  Ivo    17.3.2006 15:43    #

 25. ... nebylo by jednodussi naucit lidi pouzivat logicke operatory ?

  — twt    18.3.2006 01:04    #

 26. souhlas s Ivem; ani blog se už nevyplatí provozovat na freehostingu (kupuji domény a stěhuji se :)

  — Kaderas    18.3.2006 10:13    #

 27. Já bych freehostingy zas tak šmahem neodsuzoval. Pokud člověk něco dělá vyloženě pro zábavu nebo třeba jen něco zkouší, tak proč ne. Ale jinak jde o šetření na nesprávném místě.

  Libor    20.3.2006 21:24    #

 28. [27] Z diskuze v SEO-konferenci vyplynulo – nemylim-li se – ze vyhledavac Seznamu se k domenam chova pomerne hloupe a pokud existuje domena typu wz.cz, v niz existuje velka rada samostatnych webu s adresou xxx.wz.cz, tak musi mit Seznam nekde rucne nadefinovane, ze wz.cz = milion webu. Jinak se k tomu chova jako k jednomu webu. Cili freehostingy nebudou fajn.

  — lukas    21.3.2006 22:28    #

 29. free je dobre na testovani nejruznejsich blbosti, ale jinak co se tyce full webu tak uz ne a souhlasim s tim ze ruzne free seznam celkem ignoruje, zajimala by me ovsem metodika jak pristupuje k webum s ceskym obsahem, ale se zahranicni domenou..*.com, *.net atd..

  mepp    26.3.2006 11:36    #

 30. Opravdu jsem se dozvěděl “mnoho zajímavého” jak slibovala anotace.

  Třeba to, že když někdo poskytuje mizerné služby, stále ještě může vydělat spoustu peněz.

  A také to, že sklon přeceňovat své síly mají i ti nejsympatičtější chlápci. (Behaviorální ekonomové tvrdí, že to my všichni, ale pořád jsem si tam nechával rezervu pro pár světlých výjimek. Už žádnou nemám.)

  Lukáš Vodička    27.3.2006 15:56    #

 31. Dušane, neuvažuje seznam o nějaké službě na způsob XML trusted feeds? Mnoho subjektů by si jistě rádo zaplatilo…

  Pavel Hilbert    28.3.2006 11:43    #

 32. Lze nějak nastavit, že český obsah na zahraniční doméně je český? Registrací stránky, domény?

  Franta    25.4.2006 20:26    #

 33. Dobrý článek, určitě se dá těchto informací využít – např. i dvě procenta ovlivnění fulltextového vyhledávání stojí za registraci ve firmách. Jinak indexace jednou za měsíc mi přijde velice málo.

  Libor    3.5.2006 12:05    #

 34. Pokud to chapu dobre, tak seznam.cz vzdycky tvrdil, ze S-Rank nema s umistenim stranky ve fulltextu nic spolecneho. Podle tohohle rozhovoru je to ale jinak. S-Rank ovlivnuje i to jak casto bude robot na stranku chodit a tim neprimo i jeji umisteni…

  MIRDa    29.5.2006 01:47    #

 35. Docela by mě zajímalo, jak Seznam využívá Lištičku. Myslím že Google ji vyuižívá docela intenzivně a bude ještě víc. Pomocí toolbaru je možné sledovat tok návštěvníků, umělé odkazy bez reálné hodnoty, návštěvnost stránek atd. td.

  Martin Kelle    29.5.2006 09:23    #